Slovakia SVK  

rss

  • rss
AGER

Amway Global Entrepreneurship Report (AGER)

Každý rok vznikajú na Slovensku nové podniky a živnosti. Čo však ľudí motivuje k tomu, aby si vlastné podnikanie založili? Aké je na Slovensku podnikateľské prostredie? A čo môže vládny, neziskový a súkromný sektor urobiť pre to, aby sa u nás podnikalo lepšie a jednoduchšie?

To sú len niektoré otázky, na ktoré sa snaží Amway nájsť odpovede, pretože už od roku 1959 sú samostatní podnikatelia základom jeho fungovania.  

Mimo iného aj preto realizuje už od roku 2010 exkluzívny prieskum podnikateľského prostredia s názvom Amway Global Entrepreneurship Report (AGER). V súčasnosti sa prieskumu AGER zúčastňuje viac ako 50.000 respondentov v 45 krajinách celého sveta. Od roku 2013 je prieskum realizovaný tiež na Slovensku. Výsledkom je séria hlavných zistení, ktorá sa týka podnikateľského potenciálu v jednotlivých krajinách, vnímanie podnikania a podnikateľského prostredia.

Prieskum každoročne realizuje spoločnosť GfK, vedeckým partnerom bola do roku 2015 Technická univerzita v Mníchove, od roku 2016 je vedeckým partnerom prieskumu  prof. Dr. Isabell M. Welpe, riaditeľka pre stratégiu na Technickej univerzite v Mníchove.  Okrem toho na štúdii  spolupracuje skupina odborných poradcov, väčšinou sa jedná o etablovaných pedagógov z ekonomicky zameraných univerzít a vysokých škôl. V každej krajine, v ktorej je prieskum realizovaný, na prieskume spolupracuje jeden člen tejto skupiny.  

Na Slovensku Amway na projekte AGER spolupracuje s doc. Mgr. Miroslavom Šipikalom, PhD., prodekanom pre rozvoj a sociálne veci študentov na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej Univerzity v Bratislave.

 

Ildiko Dikosova

 

„Nezávislé podnikanie je pre našu spoločnosť zásadná téma. V Českej republike máme tisíce nezávislých obchodných partnerov, ktorí predávajú výrobky Amway cestou osobného predaja.  Porozumenie podnikateľskému prostrediu, odstraňovanie prekážok v podnikaní a zlepšovanie podmienok v tejto oblasti je pre nás preto veľmi dôležité. Výsledky prieskumu AGER ukazujú, že počet ľudí, ktorí vnímajú podnikanie pozitívne, sa stále zvyšuje.  Hoci pomaly, rastie aj podnikateľský potenciál. Naopak napríklad vnímanie podnikania zo strany spoločnosti v ČR je téma, v ktorej je stále ešte veľký priestor na zlepšenie.“

Ildiko Dikošová, generálna riaditeľka Amway pre ČR a Slovensko

 

 

Video: Prezident Amway Doug DeVos uvádza Amway Global Entrepeneruship Report 2016

© 2011 Amway Europe. All rights reserved. | www.amway-europe.com |
Connexia